ANTE A CRISE E AS INMINENTES ELECCIÓNS

Observo que a maioría das persoas que teñen unha opinión crítica sobre a situación de crise e consecuentemente expoñen interpretacións sobre as causas e estratexias que as provocaron, son practicamente unánimes respecto das mesmas, pero logo enceréllanse en matices respecto de como resolvelas.

Posiblemente trátese dun método moi científico, pero prescinden en certa maneira da realidade diaria do resto das persoas, aguilloadas (de forma consciente ou non) por problemas que é necesario arranxar de inmediato.

Quero dicir con isto que me parece necesario avanzar cunha formulación máis práctica respecto de conseguir eliminar a crise e instaurar unha forma de convivencia baseada en políticas desenvolvidas baixo os principios de coñecemento, información, democracia e acatamento aos dereitos das persoas, con respecto á contorna física e social, desterrando calquera forma de especulación ou manipulación en beneficio de grupos privilexiados e insolidarios.

Supoño que ese é o obxectivo, e é lóxico pór énfase en definir que medidas habería que tomar para desterrar non só a crise, senón calquera outra oportunidade de volver caer nela…

Pero non quero entrar nos detalles que outros seleccionan tan *juiciosamente, aínda que non sempre de forma unánime…

Pero se quero sinalar que é necesario ademais exporse obxectivos de acción respecto dunhas inminentes eleccións, das que poderían esperarse algúns cambios significativos. E é urxente decidirse sobre iso.

*Q Para o meu modo de interpretar o momento en que estamos, paréceme que se lles está cedendo unha baza importante aos partidarios de arranxar a crise con máis crise (ou sexa, aos que teñen o poder), profundando en recortes e medidas cada vez máis insoportables.

É probable que algunhas desas medidas estean destinadas a ser retiradas algún día, pero desde logo para deixarnos moi por baixo do que tiñamos até agora, que xa non era suficiente.

É dicir, posiblemente o “sacrificio” que teña que facer a poboación segundo os designios dos que organizaron o noso futuro, irá un pouco máis aló do que eles teñan planeado, para que, de súpeto, apareza un “salvador” que alivie un pouco as restricións, e así simular un “avance” que contente a uns poucos esperanzados e manter as cousas no punto que a eles lles conveña.

Creo que é indubidable que a actual situación tamén resultará desastrosa para os seus plans, xa que nos necesitan” para que consumamos os seus produtos e por iso terán que afrouxar as súas medidas…

Pero agora están na fase ?dura?, xa que aínda poden forzar a situación para consolidar os seus obxectivos: están a conseguir “concentrar” os medios de produción nas súas mans, eliminando ?competidores?, unificando mercados. Pero tamén están a conseguir rebaixar as diferenzas de nivel nas condicións laborais entre as distintas zonas estratéxicas, rebaixándollas aos que mellores as tiñan, no canto de subirllas aos que as teñen peor.

Quero dicir con isto que xa sexa Rajoy ou (con sorpresa, para os que cren as enquisas) Rubalcaba o próximo director de orquestra, van tratar de “vendernos” pequenos arranxos que fagan renacer a esperanza a unha maioría que poida sustentarlles no poder. Nesa “poxa” de melloras, non terán reparo mesmo de prometer algo que saiban que non van cumprir, posto que o sistema electoral que nos impoñen non prevé ningún tipo de infracción para a falsidade e incumprimento de promesas.

E ante este panorama, pensando que o camiño a percorrer pode ser moi longo, Non parece imprescindible que, ademais do traballo de chegar a un consenso para definir que cambios hai que facer, tamén É NECESARIO EXPOR COMO SE PODE CONSEGUIR PARA QUE UN MÍNIMO SIGNIFICATIVO DE NOVOS DEPUTADOS APOIE ESE PROXECTO?…
É evidente que non será fácil que sexa unha maioría de persoas identificadas coa necesaria ruptura, a que se sitúe no parlamento, para acometer as reformas necesarias. Pero ademais de que o mínimo que se poida facer, sexa tentalo, xa sería un triunfo considerable que se superar o número de 35 deputados disposto a asumir e avalar certas Iniciativas Lexislativas Populares? (Que sería o paso seguinte)

Así pois a miña proposta alternativa refírese a que se organicen as entidades que reúnen aos concienciados coa problemática actual, chegando a un acordo segundo defínanse certos puntos *MINIMOS (NON MÁIS DE 5) como obxectivos inescusables a conseguir no próximo parlamento, e esa lista ofrézaselle a todos os candidatos que se presenten.

Así calquera candidato (no caso dos senadores) ou calquera candidatura (no caso do congreso) poida declarar de forma inequívoca que asume a defensa de @dicha propostas, comprometéndose ademais ante un Notario a renunciar á súa acta, se non cumpre a súa promesa de apoiar esas propostas, nun prazo de dous anos.

O labor dos promotores, será recoller firmas de persoas que á súa vez se comprometan a votar a calquera das candidaturas que asinase ese compromiso? E non importa de que partido sexa: Terá que cumprir ese mandato, ou dimitir, se así o asinou ante Notario.

Claro que, para que sexa eficaz, teremos que pensar nun mínimo superior ao millón de firmas, para que o seu peso sexa significativo? (Creo que non é esaxerado supor que cada asinante representa entre 5 e 10 persoas máis)

E se esta é unha idea á que se lle ven posibilidades, paréceme adecuado sinalar aqueles aspectos que poderían ser os que se expuxesen como esixencias, e que deben de referirse a aspectos xerais asumibles por toda a poboación.
Á vista do que lemos creo que poderiamos definir, como máximo, catro AREAS:

1) ?Conceptos básicos  a incluír na Constitución Española e na Europea.

a) Reforma para incluír a celebración de Referendos por iniciativa cidadá ante calquera cambio lexislativo.
*b) Recoñecemento exhaustivo do dereito a vivenda e garantía de subsistencia digna. Inviolabilidade da vivenda propia familiar, única.
*c) Garantías de igualdade ante a Lei e dereitos cívicos.
d) Recoñecemento do dereito de elección de réxime político para as autonomías.
2) -Lei Electoral.

a) Os votos en branco, de alcanzar un número suficiente, computaranse para deixar postos vacantes sen cubrir.
*b) O número total de membros de cada cámara, establecerase como un número variable, segundo a distribución de votos, para permitir establecer un número que permita aplicar unha repartición equitativa e proporcional directo aos votos recibidos.
*c) Supresión da petición de avais para presentar unha candidatura, ou de mantela, ampliala a que as candidaturas que xa obtivesen postos nunha convocatoria anterior, que tamén deberán presentar avais. O número dos mesmos será aplicando o 50% da porcentaxe de postos obtidos á poboación afectada. Por exemplo: onde obtivesen o 40%, dos postos deberán presentar un número de avais equivalentes ao 20% da poboación. xa que será necesario demostrar que non perderon a confianza dos seus electores.
d) Supresión da  barreira porcentual para ter dereito a representación, establecendo cómputos globais, segundo o ámbito de participación:
*i) Estatal.
*ii) Autonómico.
*iii) Demarcación.
De forma que cada lista asignaráselle o global de postos que de obter en función aos postos totais a elixir na demarcación en que se presente. Logo devanditos postos repartiranse polas demarcacións correspondentes, asignándoas, até esgotar a cota, segundo a maior porcentaxe obtida.
e) Que cada candidatura poida establecer, para o caso de que non alcance un número suficiente para obter escano, que os votos recibidos pola mesma, póidanse computar a outra lista da súa elección, e se así o acepta cada votante, marcando un cadro coa súa conformidade coa devandita cesión. (Outras alternativas: que cada votante puidese designar unha candidatura á súa elección, no caso de que a elixida como principal non obtivese ningún posto, ou que varias alternativas se presenten en bloque, e logo, segundo os resultados parciais, repártanse os postos obtidos entre as mesmas).

3) -Servizos sociais e de utilidade pública.

a) A Constitución debe garantir o dereito aos Servizos Sociais *inalienables, como educación, Sanidade e Previsión social, que non poderán ser obxecto de explotación comercial ou privada, tendo a súa administración o carácter de ?entidades sen ánimo de lucro? financeiro. A investigación e comercialización farmacéutica debe de ser xestionada e controlada pola propia administración, sen prexuízo de iniciativas privadas que concorran no mercado libre, sen vinculalas aos Servizos Sociais estatais.
*b) Outros servizos, como Comunicacións e Transportes, Enerxías Eléctricas e Fósiles, e Servizos Financeiros, deben de ser prestados e controlados pola Administración pública, permitindo a iniciativa privada en casos de en que sexa acometida por sociedades civís sen ánimo de lucro.

4) -Dereitos laborais e pasivos.

a) Todas as persoas nadas no ámbito do Estado, terán dereito a solicitar e obter unha Subvención de supervivencia, a partir do día do seu nacemento, nun importe suficiente para cubrir as súas necesidades básicas, tendo en conta as súas circunstancias persoais e vinculación con outras persoas, coas que se integren nun grupo social, así como as rendas que poidan percibir por outros conceptos.
*b) As persoas poderán organizarse en Cooperativas de calquera índole, correspondendo ao estado facilitar o desenvolvemento das mesmas, mediante axudas e subvencións. En caso de peche patronal, aqueles que estean incluídos no persoal, terán preferencia para asumir o patrimonio da empresa, constituíndose en Cooperativa ou Sociedade Laboral, segundo interéselles, tendo dereito a ser apoiados na súa iniciativa.
*c) Calquera persoa terá dereitos pasivos, se acredita polo menos un ano cotizado á *S.S., fixándose a súa pensión de forma proporcional ao tempo cotizado, e computando os tempos reais de cotización para a súa determinación, establecendo diferentes porcentaxes segundo os anos realmente cotizados e computados. Dita pensión poderá ser complementada coa Subvención de subsistencia, para que o importe resultante alcance certo mínimo.
d) Persoas que convivan, poderán, por común acordo, acumular os seus períodos de cotización, para alcanzar tramos máis adecuados a cada un.

Son propostas que se formulan para convidar a outros que as analicen, voten, e presenten alternativas ou outras diferentes. É un traballo urxente para facer entre todos, se é que a proposta de expor globalmente a todas as candidaturas unha alternativa que sirva para a maioría das persoas, considérase válida e é secundada por unha maioría.

Posiblemente haxa que simplificar esta proposta, suprimindo algún aspecto e incluíndo outros, pero o importante é avanzar.  Sobran persoas que saben e poden facelo. Contemos con elas, e participemos todos votando e manifestando o noso desexo de esixir aos candidatos a que se pronuncien sobre elas.

Realmente, do que se trata, é de investir o proceso habitual durante unhas eleccións: Non esperamos a ver que ofrece cada partido: manifestámonos no noso dereito de PEDIR o que nos parece xusto, e agora que sexan eles os que demostren que queren servir á maioría, dentro das marxes da súa propia conciencia.

Pero é conveniente cinguirse a un mínimo, para axuntar vontades. Os puntos que se propoñen deberían de servir para abrir camiños e seguir progresando, por iso é necesaria a máxima participación, para concretar exactamente o que imos esixir, e teremos que asumir que o que resulte elixido por maioría, todos teremos que aceptalo, como un primeiro paso.

Deberiamos porlle un nome a este proxecto(*), e empezar a traballar e a recoller adhesións e contactos, para chegado o momento, facilitar unha recollida e presentación de firmas ante todas as candidaturas e a Comisión electoral nacional.

Pero sen un mínimo de reformas, é inútil pensar en que algo poida cambiar. Centrémonos en conseguilas.

*MAQ
669781006 ? Maqmaq@gmail.com
*INTERGAL *SOCIEDADE COOPERATIVA *GALEGA.


Miguel A. Quinteiro.

669781006

PÓDESE PARTICIPAR EN http://www.adebate.net 
(BUSCAR PROGRAMA ELECTORAL)
Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s